1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

Công ty không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác. Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà Búa Phá Đá Tùng Linh thu thập bao gồm:

Họ và tên: …..

Địa chỉ: …..

Điện thoại: …..

Email: …..

Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ Tên sản phẩm, Số lượng, Thời gian giao nhận sản phẩm

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Búa Phá Đá Tùng Linh sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

– Hỗ trợ khách hàng

– Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ

– Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn

– Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo

– Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Đối với thông tin cá nhân, Búa Phá Đá Tùng Linh chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về tunglinhbuaphada@gmail.com

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Công Ty Cổ Phần Búa Thủy Lực Tùng Linh (Búa Phá Đá Tùng Linh)